תפריט נגישות

סמל יובל ברזילי ז"ל

אחוזת ברק

אחוזת ברק (יישוב קהילתי)

נבנה על אדמות פרטיות ע"י יזם פרטי והחל להתאכלס בקיץ 1998. בשלב הראשון נבנו כ-200 יחידות דיור במבנים חד-משפחתיים ודו-משפחתיים, והכוונה היא להגיע ליישוב בן 700 משפחות.

בניית אתרים: