תפריט נגישות

דבר קצין רפואה ראשי

ד"ר טריף בדר, קצין רפואה ראשי

משפחות יקרות,

חיל הרפואה שכל לאורך שנות קיומו 562 מטובי בניו ובנותיו.

החיל חרט על דגלו את המחויבות המוסרית והאישית לתמוך וללוות את המשפחות השכולות והפצועים ולהנחיל את מורשתם של הנופלים בקרב המפקדים והחיילים. זהו מקור עוצמתנו.

הקמת אתר הנצחה ברשת האינטרנט הינו צעד נוסף בקיום מחויבות זו. להנגשת המידע על הנופלים עבור מוקירי זכרם, אזרחים ולובשי מדים, בכל זמן ומכל מקום חשיבות ומשמעות ערכית וחינוכית לנו ולדורות הבאים.

האתר יהווה מקור לעדכון בפעילויות החיל, אירועים למשפחות השכולות ונושאים שונים הרלוונטיים לתוכן האתר.

אני מזמין אתכם להעביר אלינו כל חומר ומידע אודות יקירכם ולעשות שימוש באתר זה כבית להנצחת יקירכם - יקירנו.

מאחל לכם ימים טובים ובריאות

"ברית אמת היא לנו, קשר לא נפרד" (רחל המשוררת)


ד"ר טריף בדר, תת-אלוף
קצין הרפואה הראשי
בניית אתרים: