תפריט נגישות

שבועת חיל הרפואה

שבועת חיל הרפואה / חיים חפר

אני, חייל בחיל הרפואה של צבא ההגנה לישראל
נשבע היום הזה -
להושיט יד עוזרת לכל פצוע ולכל חולה,
אם נקלה ואם נכבד, אם אוהב ואם אוייב -
ולכל אדם באשר הוא אדם.

אני נשבע להביא מרפא וצורי לגוף ולנפש,
לשמור סוד, אמונים וכבוד, ולשקול את מעשיי
בתבונה, בתושיה, ובאהבת אנוש.
שומר אחי אהיה תמיד - אם בקרב,
ואם ליד מיטת החולי.

אני נשבע, כי על ליבי יהיה חרוט לעד
הדיבר העליון של ההקרבה -
לא להשאיר פצוע בשדה
בזאת אני נשבע.

בניית אתרים: