תפריט נגישות

סמל יהודה יצחק ז"ל

מאמר לזכרו - שושנה אחותוהפרידה

בבוקר אביב כאשר העולם עומד בטהרו ובזיו,

ו

בטרם יקום ההמון ואלבש את מערכת תלבושתי,קמה אמי והתפללה... ותהרהר בליבה...

אל תביא לי דבר מן המלחמה

לא מתנה

לא מזכרת

לא כובע של שבוי

לא סימני דרגה של גנרל

לא צמיד עתיק

גם לא רובה סער

אל תביא לי דבר מן המלחמה

הביא לי רק את עצמך

אותך- כולך

כמו שהלכת ממני שלם

בגופך ובליבך.

אחותך שושנה


בניית אתרים: