תפריט נגישות

רב"ט ברוך אבני ז"ל

ררנ"ט מול טנק

ררנ"ט מול טנק

סג"מ משה טל אירגן את הכוח בתעלה. משם הם השיבו אש ואת הפצועים החלו לפנות לפרדס הסמוך. כשהתרומם מעל השוחה לירות, פילח צרור את גופו והוא נהרג. את הפיקוד נטל סמל אביגדור חיימוביץ' שהיה בעל הדרגה הגבוהה ביותר. הוא ריכז את הפצועים לפרדס הסמוך וארב למצרים שהתקרבו. כשנכנסו המצרים לפרדס, פגעו בהם והרגום. אח"כ יצא כוח קטן לארוב לטנקים מתחת לגשר. כשהגיע הטנק, יצאו מולו שני חיילים כשבידם פצצת ררנ"ט אחת. למרות זאת, לא נסוגו והצליחו לעצור את הטנק במרחק של כמה עשרות מטרים. המצרים זינקו מן הטנק וניסו להימלט כשחיילי הפלוגה יורים בהם. כך הצליחו להשמיד שלושה טנקים ולהרוג את צוותיהם. אז עלה אביגדור בקשר מול המג"ד שהורה לו להמתין לתגבורת.

בניית אתרים: