תפריט נגישות

טוראי מרצל שטיינברג


לאות ולעדות כי
טוראי
מרצל
שטיינברג
גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור

ביום ה-5 ביוני 1967, באיזור אום כתף, רץ טור' מרצל שטינברג 400 מטר ופינה פצוע שהורד מטנק. תוך כדי הפגזה קשה חזר ופינה 4 חיילים נוספים וחבשם. כאשר חזר למקומו בזחל"ם, נפצע, חבש עצמו, נשאר עם הכוח וסירב לעבור לטיפול רפואי.
רק לאחר שעתיים שיכנעו המג"ד, והוא הועבר לטיפול.

על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת
תמונת סמל עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "מופת נתתיך לבית ישראל" (יחזקאל יב, ו)

רא"ל דוד אלעזר
ראש המטה הכללי
5/6/1967
ניסן תשל"ג
בניית אתרים: