תפריט נגישות

סמל יוסף טאויל


לאות ולעדות כי
סמל
יוסף
טאויל
מ.א. 942845
גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
במלחמת ששת הימים
יוסף טאויל

תיאור המעשה

ביום ה-5 ביוני 1967, במוצבי רפיח, נפצע סמל יוסף טאויל קשה. בהיותו חובש סירב להיות מועבר לטיפול, והמשיך לטפל בנפגעים תחת אש אויב במשך 12 שעות.

על מעשה זה הוענק לו עיטור העוז
תמונת סמל עיטור העוז
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "עמו עוז ותושיה לו" (איוב יב, טו)

רא"ל דוד אלעזר
ראש המטה הכללי
5/6/1967
ניסן תשל"ג
בניית אתרים: