תפריט נגישות

סגן אורי, ד"ר פרנד ז"ל


לאות ולעדות כי
סגן
אורי, ד"ר
פרנד
ז"ל
מ.א. 304008
גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור המעשה

ביום ה-6 ביוני 1967, בירושלים, טיפל סגן ד"ר אורי פרנד בנפגעי הגדוד, תחת הפגזה של האויב על אזור תחנת אסוף גדודית. הוא דילג את תחנת האסוף הגדודית, תוך כדי הפגזה, והמשיך בטפול בפצועים וארגון פינוים.

על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת
תמונת סמל עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "מופת נתתיך לבית ישראל" (יחזקאל יב, ו)

רא"ל דוד אלעזר
ראש המטה הכללי

ניסן תשל"ג
בניית אתרים: