תפריט נגישות

סגן חיים (ד"ר) שטיין


לאות ולעדות כי
סגן
חיים (ד"ר)
שטיין
מ.א. 328148
גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
במלחמת ששת הימים
חיים (ד"ר) שטיין

תיאור המעשה

גילה גבורה במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש.
תאור המעשה: ביום ה-5 ביוני 1967 מדרום לעזה, פרס סגן ד"ר חיים שטיין את תחנת האיסוף הגדודית תחת אש אויב, טיפל בעשרות פצועים, ותוך כדי פעולה נפצע מכדור אויב. הוא נחבש והמשיך אח"כ בטיפול, לאור פנס שהורכב על ראשו. הוא וידא את פינוי הפצועים במסוק ולא הסכים שיעבירוהו לבית חולים, מאחר שלא היה לו מחליף. סגן ד"ר חיים שטיין המשיך בתנועה עם החטיבה ופונה רק למחרת, לאחר שנמצא לו מחליף.

על מעשה זה הוענק לו עיטור העוז
תמונת סמל עיטור העוז
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "עמו עוז ותושיה לו" (איוב יב, טו)

רא"ל דוד אלעזר
ראש המטה הכללי
5/6/1967
ניסן תשל"ג
בניית אתרים: