תפריט נגישות

רס''ן ד''ר אורי-ישראל פרנד ז"ל

מתוך תעודת "עיטור המופת" שקיבל


"ביום ה-6 ביוני 1967, בירושלים, טיפל סגן ד"ר אורי פרנד בנפגעי הגדוד תחת הפגזה של האויב על אזור תחנת האיסוף הגדודית. הוא דילג אל תחנת האיסוף הגדודית תוך כדי הפגזה. והמשיך בטיפול בפצועים ובארגון פינויים".

בניית אתרים: