תפריט נגישות

סמ"ר מאיר אלגרבלי ז"ל

מתוך דברי מנהל בית ספרו


כותב מנהל בית הספר דוד מקייס: " מאיר היקר מכל אדם, עלה על כל חבריו של"א (שייבדלו לחיים ארוכים) ביראת שמיים שהיתה נסוכה על פניו ובקיום מצוות, קטנות כגדולות. את כל אלה הרים על נס בכל אתר בו הזדמן, ובזה קידש שם שמים ברבים. עוד בהיותו קטן בלימודיו הלך מחיל אל חיל. בגין הצלחתו נקשרה נפש מחנכיו בנפשו הזכה והטהורה וניבאו לו עתיד מזהיר בקרב משכילי ישראל. ה' אמר אחרת. ואי שם ניקטע פתיל הזהב השזור בחוט מצוות ותכונות נעלות".

בניית אתרים: