תפריט נגישות

רב"ט דניאל וייל ז"ל

סוויעד חמירה

סוויעד חמירה

פזורת בדואים שקיבלה הכרה רשמית בשנת 1996 וצורפה למוא"ז עמק יזרעאל. בהתאם לתכנית המיתאר, הנמצאת בהפקדה, יצמח היישוב לכ-80 יחידות דיר וינצל את משאבי הטבע והנוף שלו לפיתוח תיירותי.

בניית אתרים: