תפריט נגישות

רב"ט אורי לבוביץ ז"ל

רשימות לזכרו

מזיכרונות רפי תמיר

אלבום תמונות

מזיכרונות רפי תמיר

קיבוץ גת 053-922344 08- 6871325


הפצוע שאורי נהרג בעת חבישתו


רצתי בראש התעלה ונפצעתי מרסיס או כדור כשהייתי בצד המזרחי,

קראו חובש

לא הכרתי את אורי

דדי, יהודה אשכול ז"ל ומילר ז"ל היו איתי בסדיר

את אורי לא הכרתי

נפצעתי, קראו לחובש

נידמה לי שהבנתי שלא אוכל לירות בעוזי יותר, ונתתי אותו לאורי

כנראה זרקו רימונים מאזור בית הטלויזיה

אני יודע שאורי נפגע מרימון בזמן שחבש אותי

לא היו עדים

היחידי שיודע האמת זה אני

בתוך התעלה היה פקק

אני נפצעתי מחוץ לתעלה בצד המזרחי

לא ידענו לאן להמשיך, היו פגועים בתוך התעלה

אורי היה מחוץ לתעלה

זה קרה אחרי בית הטלויזיה, 10 מ' מחוץ לתעלה

אורי היה חשוף

נהרג מחוץ לתעלה

בניית אתרים: