תפריט נגישות

סמל משה גרידי ז"ל

מכתב מהמפקד


"בעלך היה חייל ותיק ביחידתנו ושירת כל שנותיו עמנו במחלקת הרכב. אתנו השתתף במלחמת יום הכיפורים ובמלחמת שלום הגליל, ועמנו יצא גם לתעסוקה מבצעית בלבנון, ממנה לא חזר. הוא היה חייל שקט, ממושמע, נכון לכל תפקיד, מסור ודבק במטרה. אהבנו אותו כאדם וכחייל ולא יקשה להבין את גודל האבידה לך ולבנותיך".

בניית אתרים: