תפריט נגישות

סמל יהושע גן גולדשטיין ז"ל

לזכרו ולהנצחתו

זוכרים אנו אותך

אלבום תמונות

זוכרים אנו אותך יהושוע גן
שהיית בן, אהוב, בעל, אב
וחבר שלא נח על שמריו.
הגשת עזרה לחברים פצועים
אך אתה עצמך לא שבת מן הקווים.

הצלת חיים, אך את שלך איבדת
והשארת חלל ריק בלב אלה שהכירוך והכרת.

בין כתלי בית הספר מרחפת דמותך
בית הספר שבבית אריה, אשר נקרא על שמך.
בית אריה, הישוב לו הקדשת את רוב מרצך וזמנך,
ואנו יודעים שזאת עשית בכל נושא החשוב לך.
עבדת בדבקות להקים את הישוב על ההר,
היית אחד מעמודי התווך שראו את המחר.
אנו תקווה שנשכיל להגשים צוואתך,
להיות מסורים ונאמנים, תכונות שאפיינו את חייך ומותך.
הלכת למען החירות והחיים
ונחמה אין לקרובים ולחברים.

בניית אתרים: