תפריט נגישות

סמל יובל ברזילי ז"ל

חנתון

חנתון

הוקם ב-1984 ע"י גרעין מארה"ב, שאליו הצטרפו יוצאי הולנד, דרום אמריקה, קנדה ודרום אפריקה, וכן גרעיני נ"חל של "נוע"ם" (נועם מסורתי) והסוכנות היהודית. חנתון הוא קיבוץ דתי שצורת החיים בו מבוססת על ההלכה, כפי שהיא מפורשת ע"י התנועה המסורתית. הקיבוץ נקרא ע"ש עיר בנחלת זבולון (יהושע י"ט 14).
מספר הנפשות
כ-110
ענפי כלכלה גידולי שדה, חממות לגידול ירקות, פרדס ביואורגני, רפת, לול, מרכז סמינרים ואירוח. כדאי לראות
תל חנתון.

בניית אתרים: