תפריט נגישות

סמל יובל ברזילי ז"ל

גניגר

גניגר

מקור השם ביישוב התלמודי גנגר (במספר מקומות גנגד, נגנגר או נגנגד) בו התגוררו ופעל ר' יוחנן בן נורי, מתלמידי ר' יהודה הנשיא. השם התלמודי השתמר בשם הכפר הערבי ג'נג'ר שעל אדמתו התיישבו ראשוני גניגר ב- 1922.
המייסדים היו בני העלייה השלישית שעזבו את "דגניה ג'" על פי החלטת המוסדות המיישבים. אליהם הצטרפו גרעיני התיישבות נוספים ("משמר הוולגה, "גורדוניה"). ראשית הכשרת הקרקעות נעשתה ע"י חברת "הכשרת היישוב" כבר בשנת 1916, ולאחר זמן קצר נרכשה האדמה ע"י הקק"ל.
מספר הנפשות: כ-580.
ענפי כלכלה: כותנה, חיטה, תירס מספוא, פרדס, רפת לול, "פלסטיקה גניגר" לייצור יריעות חממות ולתעשייה, "נועם לקשישים סניף של "פלסטיקה גניגר", "אמיקו" לייצור זבילים לתעשיית הפלסטיק, הטקסטיל וליציקות בטון, לינה כפרית ועסקים קטנים.
כדאי לראות: "הבית הערבי" שבו התגוררו המתיישבים הראשונים ואשר משמש כים את ביה"ס היסודי במקום, יער בלפור שניטע ע"י ראשוני גניגר.

בניית אתרים: