תפריט נגישות

סמל יובל ברזילי ז"ל

אלוני אבא

אלוני אבא (מושב שיתופי - העובד הציוני)

הוקם ב-1948 ע"י גרעין "במאבק" של תנועת "הנוער הציוני", שנוצר מאיחוד שתי קבוצות: א. חניכי "הנוער הציוני" מרומניה. ב. חברת נוער עולה מגרמניה ואוסטריה. לאחר ארבע שנים של גיבוש ועבודה במושבה הרצליה עלה הגרעין להתיישבות ביישוב הגרמני "ולדהיים", שנכבש ע"י כוחות חי"ש של "ההגנה". לאחר שלוש שנים בנקודת הקבע הוחלט לאמץ צורת חיים של מושב שיתופי. היישוב נקרא על שם אחד החברים הראשונים בגרעין המייסד - הצנחן אבא ברדיצ'ב ז"ל, אשר נרצח ע"י הגרמנים בעת שפעל בגרמניה להצלת שארית הפליטה שם.
מספר הנפשות: כ-250. ליישוב מצטרפות משפחות נוספות במסגרת הרחקה קהילתית.
ענפי כלכלה: גידולי שדה, ענבי-יין, רפת, לול. חלק מהחברים עובד בעבודות חוץ.
כדאי לראות: היישוב שוכן בלב אזור מכוסה יערות וחורש טבעי. במקום נותרו מבנים בני 90-80 שנה מתקופת הטמפלרים הגרמנים וכן כנסייה אוונגלית שנשתמרה בשלמותה.

בניית אתרים: