תפריט נגישות

סמל דוד מכלוף ז"ל


לאות ולעדות כי
סמל
דוד
מכלוף
ז"ל
מ.א. 2132715
גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור

ביום 22 באוקטובר 1973, בקרב על החרמון, נתקלה היחידה בהתנגדות עזה של הסורים, ולוחמים רבים נפגעו. סמל דוד מכלוף ז"ל טיפל בפצועים רבים תחת אש אויב, עד שנפגע ונפל.
במעשיו אלה גילה אומץ לב, קור רוח ואחוות לוחמים למופת.

על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת
תמונת סמל עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "מופת נתתיך לבית ישראל" (יחזקאל יב, ו)

רא"ל מרדכי גור
ראש המטה הכללי
22/10/1973
אייר תשל"ה
בניית אתרים: