תפריט נגישות

סרן עוזי (ד"ר) ברוק


לאות ולעדות כי
סרן
עוזי (ד"ר)
ברוק
מ.א. 418663
גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים
עוזי (ד"ר) ברוק

תיאור המעשה

סרן ד"ר עוזי ברוק שירת כרופא בגדוד הנדסה בשעת צליחת התעלה. ד"ר עוזי ברוק היה מפקד התאג"ד היחידי באיזור הצליחה במשך יומיים. הוא טיפל בהרבה נפגעים במסירות עילאית, ביעילות, בקור רוח ובהקרבה, אגב אילתור, לאחר שרכב התאג"ד עלה באש. לאחר שהגדוד פונה, התנדב להישאר באיזור הצליחה. בכך גילה אומץ לב ודבקות במשימה למופת.

על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת
תמונת סמל עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "מופת נתתיך לבית ישראל" (יחזקאל יב, ו)

רא"ל מרדכי גור
ראש המטה הכללי
10/1973
אייר תשל"ה
בניית אתרים: