תפריט נגישות

סגן ד''ר מיכאל אטלס


לאות ולעדות כי
סגן ד''ר
מיכאל
אטלס
מ.א. 470864
גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
בפעילות מבצעית
מיכאל אטלס

תיאור המעשה

בליל ה-3 בדצמבר 1969 בפשיטה של כוחותינו על בסיס מחבלים בדרום לבנון, פקד סגן ד"ר מיכאל אטלס על צוות רפואי, שטיפל בנפגעי הכוח הפושט. בתחילת הלחימה נפגע אחד מחיילינו מאש המחבלים. המקום בו שכב הפצוע היה גלוי ומכוסה באש האויב. אף על פי שלא נדרש לעשות כן, רץ סגן ד"ר מיכאל אטלס אל הפצוע, ביצע ניתוח, במקום, תחת אש, בכלי הדם של הפצוע, ואירגן את פינויו. בהמשך הפעולה נפצעו עוד ארבעה חיילים, שניים מהם שכבו בשטח פתוח, תחת אש צלפים של האויב. סגן ד"ר מיכאל אטלס הגיע למקום בו היו הפצועים מונחים, טיפל בהם תחת אש הצלפים, ואירגן את פינוים. כל זאת עשה לאחר מסע רגלי ממושך בשטח הררי קשה ביותר, כשהוא עמוס ציוד רפואי כבד. בטיפולו המהיר, בהפעלה היעילה של הצוות הרפואי ובהיותו במשך כל זמן הלחימה במקום הנכון, הציל את חיי הפצועים.

על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת
תמונת סמל עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "מופת נתתיך לבית ישראל" (יחזקאל יב, ו)

רא"ל דוד אלעזר
ראש המטה הכללי
3/12/1969
ניסן תשל"ג
בניית אתרים: